Regler

ALLMÄNNA REGLER för SPEL KOPPLADE TILL I6 Vächötta-Schlätta Regemente

Dessa regler är helt eller delvis baserade på VSAFs regler. Vächötta-Schlätta Regemente är inte kopplade till VSAF på något sätt.

Säkerhetsregler(Vänligen notera att spelledare för varje spel har rätt att göra en bedömning om en deltagares eldhastighet är fullgod. Denna bedömning är slutgiltig och gäller oavsett vilket skjutläge ett givet vapen är inställt på)

Spelregler

Dessa regler gäller, tillsammans med säkerhetsreglverket, som standard på spel som anordnas av I6. Dessa regler kan få tillägg eller ändringar inför varje specifikt spel.

Träffar är alla kulor som träffar på en spelare eller en spelares kläder, vapen eller utrustning, utom klara rikoschetter (se nedan).

Träffad: när du blivit träffad ska du tydligt markera detta genom att högt och tydligt ropa ”TRÄFFAD/TRÄFF” och samtidigt sträcka upp handen eller tydligt markera med en träffduk. En träff innebär att man är ute ur spelet för tillfället och spelaren skall med minsta möjliga störmoment gå till respawn. När du är träffad och på väg av spelområdet eller till respawn skall du markera detta genom ett färgstarkt tygstycke eller uppsträckt arm.

Rikoschett innebär en återstudsande kula (En skjuten kula rikoschetterar endast om den på något sätt vänder sig i oförenlig bana från vilket den avfyrats, kulor som styrs av exempelvis buskgrenar räknas inte som rikoschetter, medveten vallning av kulor räknas som rikoschetter.


(Vänligen notera att spelledare för varje spel har rätt att göra en bedömning om en deltagares eldhastighet är fullgod. Denna bedömning är slutgiltig och gäller oavsett vilket skjutläge ett givet vapen är inställt på)


Gentlemannaskap 

Följande stycke är taget helt från VSAF

Airsoft är en hobby som bygger på ärlighet och "sportsmanship". Detta kan aldrig summeras i ett set av regler. Många gånger kräver det att man är i situationen för att kunna bedöma vad som är rätt och rimligt vilket kräver ett stort mått av omdöme. Några bra gyllene regler: